• Lorem ipsum

PRIVACY POLICY

 

 

 1. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

 

 

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door “OPTIEK DOBBELAERE”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Markt 23, met ondernemingsnummer BTW BE0809.56.70.97, met als contactpersoon, mevrouw Laurence Dobbelaere ([email protected])

 

De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy rechten zo goed mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

 

 1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

 

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers

 

 • Naam, voornaam
 • contact informatie inclusief emailadres, adres, telefoonnummer
 • Gegevens met betrekking tot de verschillende diensten die we aanbieden, waaronder onderzoeken zoals sterkte ogen, gehoor, gegevens mutualiteit.
 • Overeenkomsten en facturatiegegevens
 • Betaalgegevens, bestelgeschiedenis
 • Correspondentie
 • Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses.
 • Andere info die relevant is aan onderzoeken en commerciële acties.

 

 • Persoonsgegevens die wij van u verwerken via de website:
 • Logingegevens zoals e-mailadres en wachtwoord;
 • Naam, voornaam, telefoon, adres;
 • Type klant (particulier of professioneel);
 • Bestelgeschiedenis;
 • Betaalgegevens;
 • Toestemming nieuwsbrief;
 • Akkoord algemene voorwaarden en privacy policy;
 • Gedrag op de website via cookies;

Voor een volledige lijst van de cookies die we bijhouden, kan u   naar de cookie-lijst gaan.

 1.  WAARVOORWORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

 

 • Verwerkingsgronden:

 

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. Wettelijke verplichting:

 

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

 

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

 

 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

 

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

 

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht

 

 1. Gerechtvaardigd belang:

 

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het verbeteren van onze webshop en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

 

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

 

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in de handelszaak.

 

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten.

 

 

 1. Toestemming:

 

Voor het versturen van een nieuwsbrief.

 

 • Wijze van verwerken

 

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

 

De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU, met uitzondering van de e-mail lijst voor het versturen van nieuwsbrieven die mogelijks ook in de VS en Israël kunnen bewaard worden. In dit geval voldoet de gebruikte dienst aan passende waarborgen zoals vooropgesteld door de GDPR. Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

Optiek Dobbelaere heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan de Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

6.      Welke rechten heeft u?

 

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook ons gebruik van deze gegevens.

 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Optiek Dobbelaere”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Optiek Dobbelaere” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Optiek Dobbelaere” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Optiek Dobbelaere” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar 8610 Kortemark, Markt 23, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “Optiek Dobbelaere” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  [email protected].

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 

7.             Wijzigingen

 

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

 

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

 

Laats bijgewerkte versie: 13/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOKIE POLICY

 

WIE?

 

“Optiek Dobbelaere”

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

 

Zetel:

8610 Kortemark, Markt 23

https://www.optiekdobbelaere.be

e-mail: [email protected]

 

 

WAT ZIJN COOKIES?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

 

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

 

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

 

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.“OPTIEK DOBBELAERE” maakt gebruik van volgende cookies:


 1.  Noodzakelijke cookies


Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.


 1.  Functionele cookies


De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 

Voor een bezoek aan onze Site hoeft uw computer geen cookies te accepteren. Wij wijzen er u echter op dat het gebruik van het winkelwagentje en het plaatsen van een bestelling alleen mogelijk is wanneer cookies zijn geactiveerd. Op onze Site maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer bij onze server identificeren als een unieke gebruiker en die door uw internetbrowser op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Cookies kunnen worden gebruikt om uw IP adres te herkennen, dit scheelt tijd wanneer u op de Site bent of deze wil bezoeken. weboptiek maakt gebruik van retargeting wat mogelijk maakt om u een interessanter aanbod te doen. Retargeting is een manier waarmee we kunnen adverteren met producten die u kortgeleden bekeken heeft op partner websites om u zo nogmaals een aantrekkelijk aanbod te verschaffen. Wij doen dit door uw zoekgedrag te analyseren die voortkomt uit uw cookies. Deze zijn anoniem, bevatten geen persoonlijke informatie en geen gebruikersprofielen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, dat zou u echter hinderen in het gebruik van de Site. Accepteer alstublieft onze verzekering dat ons gebruik van cookies geen persoonlijke of privé details bevat en dat ze vrij zijn van virussen.


 1.  Third party cookies


Deze website maakt gebruik van third-party cookies:

 

Google Analytics

Deze Site maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van onze Site mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Site (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Site te analyseren, rapporten over de activiteit op de Site voor websitebeheerders op te stellen en overige diensten op het gebied van Site-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze persoonsgegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens die Google bezit. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze Site volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze Site gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

 

BEHEER VAN COOKIES

 

De strikt noodzakelijke cookies, de voorkeurscookies en de statistische cookies worden zonder toestemming geplaatst. U kan op ieder moment cookies weigeren via de instellingen van de browser en cookies wissen van uw computer of mobiele toestellen.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/


U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

 

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.   

 

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via [email protected].

 

 

Laatst bijgewerkte versie: 13/12/2019